vandmølle

Grubbe Mølle

Grubbe Mølle

Grubbe Mølle er beliggende 3 km vest for Fåborg. Møllen er privatejet, og består både af en vindmølle og en vandmølle. Grubbe Mølle ligger ved Horne Mølle Å, som har sit udspring i Svanninge Bakker og løber ud i Helnæsbugten.

Stenløse Mølle

Stenløse Mølle

Stenløse Mølle, også kaldet Elle Mølle, ligger flot ved Odense å, syd for Odense. Møllen har også tidligere haft en vindmølle, hvor selve møllekroppen blev revet ned i 30'erne. Møllen er i dag privat ejet.