Den selvejende institution: museet "Godthaab Hammerværk".