Til værter på møllen

Råd om sikkerhed når der kommer besøgende på møllen:

 

I det følgende nævnes en række grundlæggende ting, som skal være i orden for at en mølle besøgende:


* Møllen skal være egnet til at besøg.

* Møllen bør kun modtage besøgende, når der er kyndige rundvisere til stede.

* Opdel større grupper, så flere rundvisere tager sig af passende antal besøgende.

* Det skal tydeligt fremgå, at rygning inde og udenfor møllen ikke er tilladt.

* Forklar de besøgende at det er sikrest at gå baglæns ned ad trapperne. 
* På kornmøller i drift bør der ikke være besøgende på etager over kværnloftet.

* Brug ikke sækkehejsen under besøg, og sørg for at alle hejseluger er lukkede.
* Lad ikke, at børn sidde eller stå ovenpå arbejdende kværne.

* Pas på med roterende dele, de skal være afskærmet tilstrækkeligt. Forklar om faren.

* Lad ikke voksne tage små børe på skulderen under et møllebesøg. Kamhjul sidder ofte lavt, så det er alt for farligt.

* Der bør aldrig være besøgende i møllen når skalkværnen / grubbekværnen arbejder. Hvis stenen springer er det alt for farligt.

 

Sikkerhed på vindmølle:

* Omgangen skal være afskærmet, så der er tilstrækkelig beskyttelse hvis vingerne drejer.

* Dørene ud til omgangen skal kunne aflåses, eller kunne sikres så de ikke åbnes uforvarende.

* der bør ikke være besøgende i hatten når møllen kører.

 

Sikkerhed omkring vandmølle:

*Gør besøgende opmærksom på at passe på ved mølledam og malekarm

 

 

Tips til den gode rundvisning

• Fortæl om det vigtige ved bevaring af kulturarven, det gamle håndværk, etc.  Fortæl også om det store arbejde der ydes af frivillige for bevaring af møllerne. Husk også at nævne teknologien, møllernes betydning for menneskeheden og vore forfædres dygtighed.


• Hæng en teknisk tegning af møllen op, helst i A0-format. Med Udgangspunkt i denne begynder rundturen i møllen. På tegningen vises også navnene på de vigtigste dele af møllen. Muligvis også på engelsk, tysk og fransk.

• Gå ikke med mere end 5 personer pr møllerundviser pr. etage.

• Start turen som muligt i hatten (Møllen skal være bremset!) Og gå fra top til bund.

• Af sikkerhedshensyn anbefales det, at udvendige svikkæder og tove, samt persekæde er aflåst, så møllen ikke pludseligt vil kunne igangsættes.

• God belysning i hatten, og på øvrige etager er meget vigtigt.

• Fra toppen ned fortælles på hver etage fakta, historie, anekdote der er knyttet til netop denne etage.

• Situationen i stubmøller og vandmøller og er naturligvis forskellig fra hollandske møller. Hver mølle har sine særheder og sine egne sikkerhedskrav.