Om www.danskmoellerforening.dk

Om websiden www.danskmoellerforening.dk

 

Webredaktører:

 

Per Gliese

Sekretær i Dansk Møllerforening

pergliese@gmail.com

Ansvarsområde: Danske Møllebilleder

 

 

 Herluflille Mølle

Søren Hansen

Kasserer i Dansk Møllerforening

louisevej5@mail.dk

Ansvarsområde: Dansk Møllerforening og Møllelinks

 

 

 Lumby Mølle

Susanne Jervelund

Redaktør af Møllen

jervelund@gmail.com

Ansvarsområde: Tidsskiftet Møllen og Dansk Mølledag

 Grubbe Mølle