Nyheder

Dansk Møllerforening 125 år                1884 - 2009  

Jubilæumsbog Forside


I anledning af Dansk Møllerforenings 125 års jubilæum har foreningen udgivet en flot jubilæumsbog, hvor der kan læses om store og små begivenheder i foreningens historie. Bogens indhold er en form for status over den udvikling mølleriet og Dansk Møllerforening har gennemgået i perioden siden foreningens stiftelse i 1884 og frem til i dag. Samtidig belyser den også nogle af de store udfordringer som der er for fortsat at sikre bevaringen af de sidste gamle møller i Danmark.

 

Teksterne er skrevet af forskellige personer med tilknytning til Dansk Møllerforening, som dels har haft mølleerhvervet som profession, dels personer med en mere historisk og arkitektonisk tilgang til møllerne og folk som i dag arbejder med bevaringen af vore gamle vand og vindmøller.

Læs bl.a. om foreningens stifter, C.M.H. Staun, og hans tid som møller på Englerup Mølle. - beretninger fra flere af de møllelaug som er med til at bevare og vedligeholde vores møller, - historien om Dansk Mølledags tilblivelse, - møllepasserkurserne i Danmark, - usædvanlige møllerestaureringer og nyopførelser, og ikke mindst beretningerne fra fem af de "rigtige" gamle møllere, som der ikke er mange af tilbage i Danmark.


Bogen udkom i juni 2009 og blev præsenteret ved Dansk Møllerforenings Jubilæumsreception den 14. juni 2009, kl. 11.00  på Lumby Mølle.Bogen er i farvetryk med 330 illustrationer, 248 sider er 295,- kr.

NU TILBUD PÅ JUBILÆUMSBOGEN - 100,- kr.

Hvis bogen skal sendes tilkommer forsendelsesomkostninger på 55,- kr.

Bogen kan købes gennem Dansk Møllerforening hos

Søren H Hansen, tlf: 30 27 58 47, mail: louisevej5@mail.dk

eller

Per Gliese, tlf: 57 61 87 22, mail: gliese@c.dk