Materiale om korn og mel

Møllerne og energi til livet

Temaet for Dansk Naturvidenskabsfestival 2013 er ”Energi til livet”. Temaet er vigtigt, fordi vores store energi- og ressourceforbrug har alvorlige miljømæssige konsekvenser. Dansk Møllerforening arbejder for at bevare de gl. historiske kornmøller i Danmark og indsamler og formidler viden om møllerne og møllerfaget, sådan som det foregik på mange gamle vand- og vindmøller for mindre end en menneskealder siden. De gamle kornmøller var drevet af naturens kraftkilder, nemlig vindens og vandets kraft og mølleriet var derfor underlagt naturens luner på en anden måde, end det f.eks. er tilfældet i de dampmøller, der blev anlagt i 1800-tallet. De historiske kornmøller var, sammenlignet med vor tids moderne kornmøller af en meget beskeden størrelse både i forhold til kapacitet og formaling, men det arbejde der blev udført ved vandets eller vindens kraft på vand- og vindmøllerne gennem mange generationer har sparet mange arbejdstimer og frigjort arbejdskraft til andre vigtige arbejdsopgaver.

 

I dag er vores energiforbrug meget stort sammenlignet med energiforbruget for 200 år siden. Især fordi mange moderne maskiner og elektronisk udstyr, der arbejder for os, kræver energi. Vores fysiske energiforbrug i forbindelse med legemligt arbejde og transport er mindre end førhen, men energiindholdet, i den føde vi spiser, er større og står ikke i et fornuftigt forhold til vores energiforbrug – og det er medvirkende til at give store sundhedsmæssige udfordringer i form af en række livsstilsbetingede sygdomme. I forbindelse med, at vi i stigende grad spiser let tilgængelige præfabrikerede færdigretter, kan vi let miste fornemmelsen for betydningen af gode råvarer og af deres tilberedelse. Til gengæld er vores fødevarer i dag under større kemisk og bakteriologisk kontrol, og en bedre rensning af korn og melprodukter og har været medvirkende til sundere fødevarer og færre tandskader pga. småsten i mel og brød.

 

Korn har som føde- og handelsvare haft stor betydning for den kulturelle udvikling. Korn indeholder vigtige næringsstoffer, og for at vi bedre kan optage næringsstofferne males kornet i en kværn eller i en valse.  Ved formalingen renses, findeles og sorteres kornets bestanddele, f.eks. til gryn som kan bruges til grød, eller til mel som kan bruges til brødbagning. Men også når kornet bruges til fremstilling af øl eller brændevin, husdyrføde eller biobrændsel sker der som regel en formaling af kornet. Formalingsprocessen og de dertil knyttede rensnings- og sorteringsprocesser afhænger af hvilke kornsorter, der skal formales og af hvilke slutprodukter, der fremstilles. Og der er sket en meget stor udvikling af mølleriet i takt med den teknologiske og økonomiske udvikling.

 

Korn der formales til ølbrygning, brændevinsbrænding eller husdyrfoder kræver blot en grov formaling. Fuldkornsprodukter som f.eks. rugmel eller grahamsmel er også forholdsvis enkle at fremstille. Hvorimod fremstilling af floormel, der udvindes af hvedekerner efter alle skaldele er fjernet, er en avanceret proces, som kræver mange behandlinger af kornet.

Vi bliver i stigende grad opmærksomme på, at fuldkornsprodukter er sundere og en lang række producenter samarbejder for at formidle viden om og fremme valget af fuldkornsprodukter – www.fuldkorn.dk. Vi er også i stigende grad opmærksomme på, at vi skal være fysisk aktive for at bevare et godt helbred, og derfor er nødt til at indrette vores tilværelse med motion og træning, idet mange af os ikke længere udfolder nogen særlig stor fysisk aktivitet i forbindelse med arbejde og transport.

 

I forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival 2013, udgiver Dansk Møllerforening dette temanummer af Møllen, hvor vi retter fokus på kornmølleriets historie. På vores hjemmeside har vi samlet forskellige materialer, som kan bruges til undervisning i folkeskolen og på gymnasialt niveau. Vi håber meget, at materialet vil blive brugt i forbindelse med besøg på nogle af vores mange historiske møller, hvoraf mange holder åbent for besøg i uge 39 i forbindelse med festivalen. På foreningens hjemmeside, kan der findes forskellige materialer om korn, møller og bagning, som kan bruges i forbindelse med undervisning i flere forskellige fag. Ligesom der vil være en præsentation af forskellige links og film om kornmølleri. På hjemmesiden findes også et link til www.mølleordbog.dk, som er meget nyttig, hvis der er mølletekniske ord og begreber, som man ikke umiddelbart forstår.