Hvad står der i vandrammedirektivet ?

Vandmøller og vandplaner

 

Hvad står i vandrammedirektivet om muligheden for at undtage vandløbsstrækninger ved historiske vandmøller, opstemninger og mølledamme fra kravet om ”fjernelse af fysisk spærring”?

 

Hvad står i vandrammedirektivet om muligheden for at undtage vandløbsstrækninger ved historiske vandmøller, opstemninger og mølledamme fra kravet om ”fjernelse af fysisk spærring”?

Vi har læst i Bilag 116, MIU, alm. Del (Miljøudvalget 2011-12)

Common Implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/ERC)

3.1.1 - side 12 - (note 9)

 

Vi læser det således, at vandløb ved historiske vandmøller kan målsættes som stærkt modificeret, og således undgås det at mølledam og vandmøllen skal fjernes.

 

6.4.9 – side 42

 

Vi læser det således:

  • At fjerne en opstemning kan medføre at et etableret vådområde elimineres
  • Etablering af fri passage i et vandløb kan skade et arkæologisk sted, og nogle steder vil ulemperne være større end fordelene
  • En historisk vandmølle, som ikke længere er i kommerciel anvendelse, vil stadig have en æstetisk og historisk værdi. Derfor skal dem ikke nødvendigvis fjernes, og nogle vil ønske at udpege den berørte vandløbsstrækning som stærkt modificeret (HMWB)