Eksempler på projekter ved vandmøller

Bovballe Mølle

Bovballe Mølle, Bovballe Møllevej 111, 7000 Fredericia.

Den sidste møller på Bovballe Mølle var Gunnar Madsen. Han døde i marts 2012 og havde i årenes løb ”skøttet” møllen og de gamle bygninger. Mølleriet blev indstillet omkring 1960, men møllen stod intakt med vandføring, vandhjul, kværne og sigter, da han døde. Der var indsat en generator der producerende strøm til ejendommens varmeanlæg.

Ejendommen blev solgt ved ”højeste bud”, som kom fra en nabolandmand. Han driver en landbrugsejendom på Bovballe Møllevej og købte Bovballe Mølle for at lægge jorden ind under sin ejendom.

Kort tid efter overtagelsen bliver den nye ejer kontaktet af Vejle Kommune, der fortæller ham at der skal laves omløb ved møllen. Det er et krav fra EU, fortæller de og der er ikke noget han kan gøre ved det.

Vejle Museum udtaler i en høring, at der ikke er noget til hinder for projektets gennemførelse, da møllen ikke er fredet.

Som landmand kontakter den nye ejer sin landboforening, og deres konsulenter, angående projektet. Konsulenten mener heller ikke der er noget at gøre ved, at kommunen vil etablere omløb, der bevirker at vandføringen til møllen fjernes. Det centrale for landboforeningens konsulent er om jorden påvirkes at projektet. En anden nabolandmand får indføjet i projektet, at det skal sikres at hans jord ikke må påvirkes. Ejeren af Bovballe Mølle får at vide, at der ikke kan blive tale om erstatning, da han ikke selv har produceret el på møllen. Ingen taler om påvirkning af ejendomsværdi.

Den nye ejer sagde så ja til kommunens projekt i vinteren 2012/13. Projektet betyder, at vandløbet føres udenom møllen, og det jord er skal graves op til det nye vandløb bliver brugt til at opfylde mølledammen. Dermed sikres det totalt at der aldrig mere kan komme vand til Bovballe Mølle.

Ved efterfølgende kontakt til Vejle Museum, fremgår det at netop vandmøller ikke er et område der har museets interesse. Derfor har de ikke besøgt møllen før udtalelsen i 2012, desuden er der ingen kompetence-personer på museet der ved noget om møller. Derfor er det meget overraskende for dem at besøge Bovballe Mølle i august 2014, hvor de ved selvsyn ser en intakt vandmølle med mølledam, stemmeværk, vandføring, vandhjul, drev, 2 skråkværne, 1 grubbe, triør, bungesigte, hejseværk, elevator, etc. Museet har i dag et ønske om at være mere proaktive, når det gælder deres mulighed for at påvirke vandløbsrestaureringer ved vandmøller.

Gravemaskinerne er gået i gang ved Bovballe Mølle i oktober 2014.

 

Rolfsted mølle mistede sit vand

Af Sevda Metin, Lille Mølle

Efter 20 års kamp overgav ejer af Rolfsted Mølle Jens Randbøll og Kirsten Grell kampen for at beholde vandet til deres mølle, som har været i deres slægt i 6 generationer. Der har været mølledrift med overfaldshjul i 300 år, men der kan spores mølledrift helt tilbage i middelalderen år 1180.
Der var overfaldshjul indtil 1918, hvor møllegården brændte ned til grunden. Fra 1918 var der turbinedrift, endda oprindeligt med 2 turbiner - den ene på 12 hk producerede el til det lokale elværk indtil vekselstrøm blev indført - og den mindre turbine på 9 hk til mølledriften. Denne producerede siden 1979 strøm til 2006, hvor faunapassagen blev etableret.
I 2006, efter at ejer har været hængt ud flere gange i avisen, som ham der er skyld i at fiskene ikke kan gå op at gyde, vælger Jens og Kirsten at skrive under på de papir som Fyns Amt så længe havde presset på med. Jens fortæller, at han til sidst ikke kunne holde det pres ud det var, at han hele tiden blev hængt ud i avisen. Man havde taktisk gjort indgreb både før og efter Rolfsted Mølle, så det var nu kun ved Rolfsted Mølle der var ”skyld” i at fiskende ikke kunne gå frit op for at gyde, mente Fyns Amt.
Man lover at møllen vil beholde 30 % af vandet, som fortsat skulle løbe ind i mølledammen. Dermed skulle der fortsat være vand nok til den turbine der kunne forsyne og levere strøm til familien og el værket. ”Jeg var sikker på, at alt var som det skulle være”, siger Jens.
Det som skulle være mølledam er i løbet af de 14 år der er gået, efter omløbet blev lavet, er i dag sprunget i skov og man kan overhovet ikke se at der skulle være en mølledam her. Grunden til dette er, at de lovede 30 % vand aldrig blev ledt ind i søen så der ikke blev opretholdt gennemstrømning nok til at bevare en mølledam. En anden konsekvens af det omløb der blev lavet er, at Jens ikke kan køre ud på engen og passe sine dyr. Engen nu er så sumpet at den ikke kan holde til en traktor længere. Det kunne den godt i starten, men efterhånden som vandet er løbet ud i jorden fordi de kunstige kanter der er lavet langs omløbet ikke kunne holde på vandet, er det blevet så sumpet at det ikke kan lade sig gøre mere.
Der blev aldrig målt vandgennemstrømning her ved møllen. Det skete et helt andet sted på åen. Det blev heller aldrig dokumenteret, hvor mange fisk der var tale om og om der overhovet var fisk der skulle forbi her. Man erkendte dog at der var en perfekt gydeplads før møllen.
I dag står ejer tilbage med en mølle uden drift og mange spørgsmål der aldrig blev beskrevet for dem i år 2006. For eksempel er de meget chokeret over at de er pålagt at vedligeholde kanterne på det nye omløb, som i dag nærmest ligner skov. Det er aldrig blevet beskrevet for dem i hvilken omfang vedligeholdelsen skulle være og hvordan det skulle passes. De havde jo også regnet med, at de havde en mølledam og ikke en skov. Der var så mange ting de skulle sætte os ind i, og følte, at de var nødt til at stole på, at de entreprenører og fagfolk der var sat på opgaven vidste hvad de lavede: Jens fortæller, at ”os var der ingen der ville høre på, selv om jeg havde flere gode forslag. Jeg har dog kikket på naturen her på stedet i et helt liv, og jeg har aldrig set de mange fisk som skulle have stået her og banket næsen mod muren og ikke kunne komme videre som det blev beskrevet for mig fortæller Jens.

Rolfsted Mølle er et rigtig godt eksempel på hvor galt det gik for en gammel kultur perle, og hvor store konsekvenser det har haft for hele det store område der er involveret i denne omlægning af en gammel meget nøje udregnet opstemning, som vores dygtige forfædre har udregnet for mange hundrede år siden. Der var jo en hel bestemt grund til, at man byggede møller der hvor de ligger den dag i dag. Lad Rolfsted Mølle stå til skræk og advarsel for de vand møller der skal bevares for fremtiden.
Der er nu så få vandmøller tilbage at det er vigtigt, at vi tænker os rigtig godt om. Hvad vi udsætter disse fine gamle kulturperler for og husk nu på at møllerne var grundlag for vores første industri og derfor er af meget stor historisk værdi.