2010

Dansk Møllerforenings 126. årsmøde på Haderslev Vandrehjem.

 

Siden Dansk Møllerforenings start for snart 126 år siden, har årsmødet været et samlingspunkt for foreningens medlemmer. Tidligere var det møllere der mødtes ved årsmødet – i dag er det personer der interesserer sig for møller, eller bare bygningskultur i det hele taget. Man behøver IKKE at have sin daglige gang i en mølle, men blot man har interessen for teknik, historie eller bygninger, vil man få stort udbytte af at deltage i årsmødet. Ved årsmøderne er det sociale samvær af stor betydning. De giver også nye medlemmer mulighed for at skabe kontakt til ligesindede, så man kan inspirere hinanden og udveksle erfaringer, indenfor drift og vedligeholdelse af en vand- eller vindmølle.

Ved foreningens jubilæumsårsmøde i 2009 deltog mere end 40 personer, og vi håber at endnu flere vil være med i år, til nogle hyggelige dage sammen med møllefolk fra hele landet.Haderslev Vandrehjen

Årsmødet vil foregå på Haderslev Vandrehjem, der ligger smukt ned til Haderslev Dam. Den oprindelige bygning var en kongelig fæstegård, men blev i 1911 lavet om til børnehjem, hvilket den var frem til 1976. I dag er det et moderne vandrehjem med tilhørende campingplads. I den flotte park ned til Dammen springer en kilde så kraftigt at det udgør et lille springvand.

Vandrehjemmets værtspar Pia og Peter vil gøre deres bedste for at vi skal få nogle hyggelige dage i Sønderjylland.

 

Program

 

Fredag d.11. juni

 

Kl. 17.00 Deltagere ankommer og får udleveret nøgle til værelset.

Nogle af værelserne er med eget toilet og bad, mens andre værelser er i hytter, hvor 2 værelser deles om toilet og bad.

        Sengelinned er inkl. i prisen.

Kl. 18.00 Serveres der aftensmad inkl. 1 øl/vand. Vin kan købes.

Kl. 19.00 Generalforsamling i stort mødelokale.

Generalforsamlingen i stort mødelokale fra kl. 19.00 til ca. 21.00.

 

   Dagsorden :

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent.

4. A)Valg til bestyrelsen.

        På valg er : Per Gliese, Kirsten Jervelund, Niels Christoffersen og Peter Castberg.

           B)Valg af Suppleanter.

                      På valg er :  Jørgen Brøndlund.

5. Valg af revisorer.

På valg er : Otto Rasmussen og Lars M. Rasmussen

6. Behandling af indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 10 dage forinden.

7. Eventuelt.

 

Ca. kl. 21.00 stilles kaffen frem, og der er alm. social samvær. Hvis der er nogen, der har en møllefilm er der både DVD og videoafspiller på stedet.

 

 

Lørdag d. 12. juni

Morgenmad mellem kl. 8.00 og 9.00

 

Kl. 9.00 Mølletur i Sønderjylland.

           Vi regner med at være hjemme igen ca. kl. 18.00.

 

Kl. 19.30 serveres der festmenu inkl. ½ fl. vin pr. pers.  Øl/vand kan købes.

 

Efterfølgende serveres der kaffe og kage, og der er alm. social hygge igen.

 

Søndag d. 13. juni

Morgenmad mellem kl. 8.00 – 9.00

Værelserne forlades inden kl. 10.00.

Herefter køres der i samlet flok til en eller flere møller. Disse er dog ikke fastlagt endnu.