Dansk Mølledag

Dansk Mølledag  holdes den tredie søndag i juni måned - se www.danskmølledag.dk OBS: NY WEBSIDE


AFLYSNING DANSK MØLLEDAG 2020

 

 

Med baggrund i den igangværende Corona-virus, og udmeldingerne der er kommet fra myndighederne, aflyses Dansk Mølledag 2020.

 

Skulle der mod forventning blive lukket op for mindre forsamlinger, er det selvfølgelig op til den enkelte mølle, om man vil have åben på dagen. Dansk Mølleforening opfordrer dog til at myndighedernes anbefalinger følges nøje. Se mere på www.politi.dk/coronavirus-i-danmark

 

Der vil komme yderligere informationer på mail, på Facebook og i Dansk Mølleforenings blad ”Møllen”, samt på hjemmesiden www.danskmolledag.dk, når der kommer nye retningslinjer fra myndighederne.

 

Trods de igangværende udfordringer, ønskes alle en god sommer.

 

Med venlig hilsen

Dansk Møllerforening

 

 


Målet med Dansk Mølledag er at skabe opmærksomhed om vore gamle vand- og vindmøller for derigennem at øge forståelsen for bevarelsen af denne del af vor kulturarv.

Flere andre europæiske lande - Holland, Tyskland, Belgien, Sverige m.fl. fejrer også national mølledag på bestemte dage hvert år. Vi er således med i en kulturel fejring af alle de gamle møller i hele Europa. Ca. 100 danske møller deltager, og vi forventer, at der vil være over 50 arbejdende vand- og vindmøller, der producerer mel og el, såfremt vejret tillader det.

Mange deltagende møller har aktiviteter for børn og voksne. Melsalg og snobrødsbagning, folkedans, musik og kulturhistorie med udstillinger ude og inde. Møllelaugenes frivillige hjælpere vil fortælle og demonstrere møllerne i funktion.

På Møllepuljen og Dansk Møllerforenings hjemmesider kan man hurtigt finde de møller, der er nærmest den egn eller det område, hvor man bor. På begge hjemmesider kan du bl.a. finde uddybende information om mølleriets historie i Danmark, kort over de deltagende møller, fotos m.m.

 

www.danskmølledag.dk