Bevaring af møller

Bevaring af møller

Her vil blive bragt stof om bevaring af møller, både som bygning, fungerende mølleri og i lidt større perspektiv -møllernes omgivelser.

 

Arbejdet med vandplaner berører i høj grad de danske vandmøller, idet en vandmølles vandtekniske anlæg ofte udgør en fysisk spærring i vandlød, som næsten pr. definition ønkses fjernet. Men behøver det at være sådan.