Åben mølle

6. Juli 2014 - 14:00 - 16:00
Nr. Jernløse Mølle, Møllebakken 2, 4420 Regstrup