Årsmøde 2013

Dansk Møllerforenings 129. årsmøde på Borbjerg Møllekro

 

Af Per Gliese

 

I snart 129 år har årsmødet været samlingspunkt for Dansk Møllerforenings medlemmer. I "de gode gamle dage" var det møllere der mødtes ved årsmødet – i dag er det mange forskellige personer med interesse for møller, der samles i festligt lag, for at udveksle faglige og praktiske erfaringer med hinanden, indenfor drift og vedligeholdelse af en vand- eller vindmølle.                                                                                                                                                                          Ved årsmøderne er der samtidig lagt stor vægt på det sociale samvær, som har en stor betydning. Det giver også nye medlemmer mulighed for at skabe kontakt til ligesindede.

Vi håber at rigtig mange vil være med i år, til nogle hyggelige dage sammen med møllefolk fra hele landet.

Årsmødet foregår i dagene fra fredag den 31. maj til og med søndag den 2. juni 2013 på Borbjerg Møllekro ved Holstebro, i det nordvestlige Jylland.                                                                                                   Den antikke, historiske og atmosfæriske stil som er bevaret i alle kroens lokaler samt på de individuelt indrettede værelser, er noget du absolut ikke må gå glip af.

Fra både lokaler, værelser og terrasser er der en virkelig skøn udsigt over sø, vandløb, eng eller skov. Så kære medlemmer og møllelaug - tilmeld jer allerede nu og få en mølle og naturoplevelse, I sent vil glemme.

 

Program (Indsættes her)

 

Mølleturen lørdag d. 1. juni.

Efter morgenkaffen lyder fløjten præcis kl. 09.00, hvor bussen fra Skave Turistfart, tager os rundt til dagens oplevelser.

 

Tvis Mølle er første stop på ruten (fotostop) En lille vandmølle beliggende nær det tidligere Tvis Kloster, som den tidligere hørte under. Møllen har ligget på sit nuværende sted siden prins Buris' tid, og fungerede som kornmølle indtil begyndelsen af dette århundrede.                                                                                                                                                        Møllen er ejet af Holstebro Kommune som købte den i 1992. I 1996 besluttede man i kommunen, at møllen skulle indgå i et større naturprojekt. Møllen var dog på det tidspunkt i så dårlig stand at man besluttede sig for at rive den helt ned, og så lade den genopføre på ny.                                                             

Holstebro kommunes bygningsinspektør, Svend Åge Christiansen, begyndte nu at lede efter håndværkere der var i stand til at genopføre Tvis Mølle i sit oprindelige udseende. Igennem Snedker & Tømrerforbundets lokale afd. fandt man frem til fire pensionerede tømrersvende, som magtede de gamle byggeteknikker, som man havde besluttet at møllen skulle genopføres i.

 

Genopførelsen af møllen startede i april 1996, og de gamle redskaber, såsom rammesav, knebel, afbindingsjern og stikøkse, kom i brug igen. Den færdige mølle indeholder ikke et eneste søm, træværkets hjørner er tappede sammen, en såkaldt "hjørnelås" der sikrer bygningen mod at skride udad.

I foråret 1997 stod møllen færdig med vandhjulet drejende i strømmen fra Tvis Å. Møllen fik aldrig monteret inventar og gangtøj, og bruges derfor i dag som ekstern udstilling for Holstebro Museum.

 

Turen fører os nu videre mod den store flotte vindmølle, midt i Aulum by. Aulum Mølle er opført i perioden fra 1907 til 1908 og dermed en af Danmarks yngste møller bevaret i dag, og uden sammenligning det højeste bygningsværk i Aulum. Godt 28 meter rager vingespidserne op i luften. I 1971 kom møllen i kommunalt eje, og blev restaureret i perioden fra 2000 til 2003.                                                 En gruppe borgere med pensioneret lærer Erling Habekost i spidsen, besluttede i år 2000 at gøre en indsats for at få en restaurering i gang. Denne støttegruppe  blev den 18. marts 2003 afløst af Aulum

Møllelaug, der i dag tæller 246 medlemmer.

Møllens gangtøj og kværne er stadig i møllen, samt en 40 HK Deutz motor i møllens underetage. Motoren blev indlagt i 1931, og er nu i funktion igen, efter en meget flot renovering og vil uden tvivl tiltrække alles opmærksomhed, ved vores besøg.

Se en video fra indvielsen af dieselmotoren via dette link: www.aulummolle.dk/renovering.html

 

Møllen bruges meget ofte til kunstudstillinger og musikarrangementer. Derfor er møllebesøget her lidt utraditionelt. Møllelauget glæder sig utrolig meget til at fortælle os, om hvordan de driver deres mølle og vil samtidig byde os velkommen med et lille traktement.

 

Nu går turen videre mod Thyborøn, men inden vi når dertil, skal vi besøge en spændende vandmølle ved Remmerstrand, kaldet  Å-Mølle.

Møllen menes opført ca. 1495, og malede frem til 1953. Efterfølgende ledes vandforsyningen en anden vej ud til fjorden, og mølledammen blev udtørret ved dræning.                                                                      Å-Mølle ligger meget smukt i et moræne randområde (hævet havbund)  fra istiden ved Nissum Bredning.                                                                   

 

I 1961 køber Nationalmuseet Å-Mølle som i 1978 overtages af foreningen Danske Møllers Venner, som stadig ejer møllen.

I 1995 nedsætter Gudum sogneforening et udvalg, der i samarbejde med Danske Møllers Venner, går i gang med planlægning og restaurering af møllen, samt anlæggelse af en ny møllesø. Dette arbejde var færdigt i 1999, og møllen er nu funktionsdygtig.

 

Romersk drev

Dette er et sidedrev på det ene gravhjul, som her fungerer ved at skabe udveksling til grubben, også kaldet for en skallekværn, som skulle bruge en høj hastighed. Denne form for romersk drev er så sjældent, at det kun ses et par steder i hele Europa, så her er "guf" for feinschmeckere.

Å-Mølle er fredet.

 

Nu er sulten nok ved at melde sig og vi sætter kursen mod Thyborøn hvor vi skal spise frokost i Fiskehuset.

Thyborøn er en by i det nordlige Vestjylland med 2.241 indbyggere (2011) , beliggende ved Limfjordens udløb til Vesterhavet. Byen er opstået om havnen nordligst på Harboøre Tange ved Thyborøn Kanal. Havnen blev anlagt i 1915-1918 og er en af Danmarks største fiskerihavne.

Ved Thyborøn ligger Thyborøn-fæstningen, der er en af de største der blev anlagt af tyskerne under 2. verdenskrig. For at forsvare indsejlingen til Limfjorden blev der bygget 66 store og 40 mindre bunkere og kanonstillinger.

 

Thyborøns største turistattraktion er vel nok ”Sneglehuset”. Husets murværk er overalt såvel inde som ude, dækket af sindrige mønstre skabt af muslingeskaller og sneglehuse fra hele verden. Inde i huset er der tillige en større flaskeskibssamling. Hvis tiden tillader det, bliver der mulighed for et kort besøg (for dem der har lyst) til at besøge Sneglehuset efter frokosten. (Entreen er for egen regning = 20. kr)

 

Herefter skal vi med bussen sejle over til Thy, via den lille færge fra Thyborøn til Agger. Bussen fortsætter via Agger Tange mod Vestervig Klostermølle som sidste besøg på dagen.

 

Vestervig Klostermølle er opført i ca.1860. I 1909 blev møllen solgt fra Vestervig Kloster, og blev nu til en almindelig kundemølle. I 1930 var møllen tækket med strå, og forsynet med et valseværk og en skallekværn. Der var også blevet monteret en 14 Hk aktiv råoliemotor, og møllen havde amerikansk krøjeværk. Til møllen hørte et 3 tønder land landbrug, samt en korn– og foderstofhandel. Omkring 1960 stoppede daværende møller, Viggo Madsen, mølledriften.                             Møllen blev fredet i 1964. I dag er møllen restaureret, funktionsdygtig og åbnet for publikum.

 

Under restaureringen som startede i 1989, skete en uforudset hændelse da den nyrestaurerede hat samt vinger, blæste omkuld i en storm i februar 1990. Dette forsinkede restaureringen temmelig meget, men heldigvis var møllen stormsikret, og blev ved hjælp af møllebyggeren og frivillige hjælpere, gjort færdig og fremstår nu i sin oprindelige spåntækte skikkelse.

 

Møllelauget omkring møllen i Vestervig, som kun tæller otte medlemmer, glæder sig meget til at modtage os, og har samtidig sat kaffe og hjemmebag på programmet for os.

Vi satser på at være tilbage på kroen omkring kl. 18.00.

 

Søndag

Efter morgenmaden er der afrejse (værelserne forlades senest kl. 11.00)