2018

Dansk Møllerforenings Årsmøde 2018

 

Af Bodil Kjærgaard & Ole Petersen – Bagenbjerg Mølle

 

Fredag den 1. juni 2018 satte møllefolk fra nær og fjern kursen mod Hotel HøjbySø i Odsherred. Vejret var strålende.

Vi blev modtaget af Bente Christoffersen, der serverede kaffe og kage, som kunne indtages på den overdækkede terrasse.

Efterhånden som deltagerne arriverede, blev der hilst og krammet til den store guld-medalje. Vi er alle glade for at mødes igen. De fleste er gengangere, og skal lige høre nyt siden sidst.

Klokken 18 invaderede vi spisesalen, og fik serveret en lækker wienersnitzel med tilbehør.

 

Generalforsamling

Fredag kl. 19:30 startede den alvorlige side af Årsmøde 2018 - generalforsamlingen, der forløb på bedste vis med Niels Erik Bølling, som en meget kompetent dirigent, der så til, at dagsordenen blev overholdt, og de to indkomne forslag fra Jens Ole Hansen (Tranekær Slotsmøllelaug)                                                                               

(1.Dansk Møllerforening står for at søge fonde, fordeler beløbet til de mølleforeninger, der er medlem evt. efter tur.

2. Dansk Møllerforening arbejder på at få møllerne på Finansloven)

Disse to forslag fik en behørig behandling, dog uden at blive vedtaget.

Alle valg var genvalg.

Anders And Mølletemahæftet blev præsenteret.

Vi vidste godt på forhånd, at der ville komme et Mølletema-tillæg til Anders And bladet, og at alle deltagende møller i Dansk Mølledag ville få en stak Mølletemablade.

Hvad vi ikke vidste var, at på side 15 er Bagenbjerg Mølle afbildet som eksempel på en hollandsk vindmølle. Det gjorde os pavestolte.

 

Efter generalforsamlingen var der kaffe og flotte cupcakes i ”Slyngelstuen” nedenunder.

Gerard Sturkenboom viste en videofilm: Støbning af hollandsk mølleaksel.

Aftenen sluttede med hyggeligt samvær og fortællinger fra diverse møller.

Alle havde noget at berette - både stort og småt - og helt generelt om møllesituationen i Danmark.

 

Mølletur

Lørdag morgen var der en velassoteret buffet allerede kl. 7:30

Så kl. 8:30 var alle klar til dagens bustur. Ved rattet en dygtig chauffør, der klarede de snævre veje og de skarpe vendinger med bravur.

 

Lumsås Mølle

Første stop på turen var Lumsås Mølle, hvor vi blev modtaget af en smilende Niels Christoffersen, bedre kendt som slet og ret ”Stoffer”, der bød velkommen med en mølledram.

”Stoffer” er den glade fortæller af både historiske fakta, men også passende krøniker.

”Stoffer” gør sit til, at Lumsås Mølle maler korn når vind og vejr er til det, og må sejle på med ”klude”, der skal slæbes op i de fire vinger, fastgøres til hækværket, og rulles ud og ind efter behov.

Fra Lumsås Mølle er der den flotteste udsigt over Sejerøbugten, noget man måske ikke tænkte så meget over før i tiden. Dengang gjaldt det bare om at lægge en vindmølle, hvor vind var, og så ellers male så meget korn som muligt. Byggeriet af denne mølle blev påbegyndt i 1834. Kornmaleri fortsatte til 1940, men så gik det stejlt ned ad bakke for mølleren.

Der blev stille og ledige stunder, så et andet maleri tog over. Møller Karl Nielsen og sønnen malede de skønneste billeder overalt på bjælker, spær og brædder. En helt unik udsmyk-ning, absolut et af højdepunkterne på mølleturen.

”Stoffer” var som en fisk i vandet, og gjorde sit bedste for, at vi alle følte os yderst velkomne.

 

Nørre Jernløse Mølle

Næste stop var Nørre Jernløse Mølle, som egentlig er en voldmølle fra det gamle København, men flyttet de omkring 70 km hertil på hestevogn i slutningen af 1800-tallet.

Vi blev modtaget af ”Møller” Jan Roed, som kaldte selskabet sammen nedenfor møllen, og fortalte om møllens historie, og hvordan man kører møllelauget i dag.

Det har været en driftig mølle, der stadigvæk maler korn, og der sælges mel. Fra 1899, da gårdejer Niels Peder Rasmussen købte møllen og 60 år frem, forblev den i samme families eje. I 1901 blev der bygget et savværk og et stort kornmagasin til den driftige mølle. Kommunen købte møllen i 1979, og fik den istandsat og funktionsdygtig som i 1922.

Et Møllelaug overtog møllen i 1993.

Mange gode kræfter holder møllen vedlige, og holder åbent for gæster som os, der blev beværtet med kaffe og lækker kage. Det var spændende at snakke med møllefolkene, der alle fortalte levende om det store arbejde, der gøres for, at holde sammen på mølle og mølleri.

For mange af os et glædeligt gensyn med et mangeårigt medlem af Dansk Møllerforening, 88-årige Henning Hansen, der var til stede, og kunne forklare alt om møllens funktioner. Henning fik svendebrev som møller i 1952.

Også 86-årige Jørgen Hansen med fru Lilly, har været med på mølleture i årevis. Jørgen har arbejdet på møller fra sidst i 1940-erne, og kunne supplere med sin store viden ved dagens tre møllebesøg.

Rart at se, at vi stadigvæk har et par senior møllefolk blandt os, der kan øse af deres erfaringer til gavn og glæde for frivillige i de forskellige møllelaug.

 

Knabstruphallens cafeteria

Fra Jernløse Mølle afsted til Knabstrup-Hallens cafeteria, hvor der var dækket op til smørrebrød, der kom ind på store fade. Kolde øl og vand bekom alle vel, det var nemlig varmt både ude og inde.

 

Skamstrup Mølle

Tredje Mølle dukkede frem efter en kort køretur. Skamstrup Mølle, som ligger højt på sin bakke. En hel flok fra Møllelauget med Gitte Husballe i spidsen, tog imod og et hold gik ind i møllen, andre besigtigede mølle og omgivelserne.

Den oprindelige mølle blev opført i 1872, og kørte til 1959. På et tidspunkt tog en hollænder ophold i møllen, men blev der ikke særlig længe, selvom han havde lavet noget om, så møllen var beboelig. Der gik henved 33 år inden man forsøgte, at gøre noget ved den forfaldne mølle. Flere forsøg blev gjort, men endelig i 1992 blev Skamstrup Møllelaug stiftet, og ny æra for den gamle mølle begyndte.

Man knoklede, og kunne se resultatet af den store indsats, da alle anstrengelser druknede i bål og brand i den berygtede 3. december storm i 1999.

Nu var man i bogstaveligste forstand på bar grund. Hvad gør man så? Køber selvfølgelig Gislinge Mølle, der passede i størrelse og form til fundamentet.

Stor respekt for det arbejde, der er lagt i først restaureringen af Skamstrup Mølle, så køb af og opførelse af Gislinge Mølle, som nu pryder landskabet, og kan ses viden om. Godt gået!

 

Ulstrup Mølle

En længere bustur bragte os til Røsnæs og Ulstrup Mølle, der er bygget i 1894. En skøn beliggenhed og en nymalet Mølle, der er speciel ved at have kædekrøjning. Et sjældent syn, og interessant at se, men vind var der ikke noget af, så heller ingen vinger, der kunne dreje.

Møllen blev i første omgang restaureret i 1960-erne og 70-erne. Den udvendige restaurering blev påbegyndt i 2007, og i 2008 stod den færdig med vinger og spåntækning.

En tiltrængt kaffetår stod parat, og blev indtaget i det herligste sommervejr.

De meget aktive møllefolk omkring Ulstrup Mølle, gav os en meget fin guidning op gennem møllen, som udover sit krøjeværk, også er speciel med sit indvendige gangtøj af jern.

 

Busturen tilbage til Hotel HøjbySø foregik stille og roligt. Der var god tid, og vi fik alle mulighed for et lille hvil, inden vi mødtes til festmiddagen, og den flotte opdækning, i den store sal.

Maden var fortræffelig, ligeså var drikkevarerne, til gengæld stod det lidt sløjt til med sang.

I gamle dage var der møllere ofte med fruer med på turene, og de kunne synge og danse, der var orkester, og Ernst Linow kunne spille på sav. Det store festskrud, damer med hatte og taler for damerne. Ak ja – Den tid er længst forbi, men festligt var det i forrige århundrede.

Denne festaften skulle have sluttet i Slyngelstuen, men fordi det var så varmt, endte vi på terrassen med kaffe og kager, og endnu mere møllesnak og lidt om politikere, der ikke har fattet, at vind- og vandmøller er kulturarv, som burde være en statslig opgave at afsætte midler til at bevare. Samtidig var vi enige om, at danske fonde, både store og mindre, har ydet en formidabel indsats for bevaring af danske møller, uden deres økonomiske støtte havde der ikke været nær så mange møller i god stand.

 

Afslutning på Årsmøde 2018

Med morgenmaden søndag sluttede opholdet på Hotel HøjbySø. Stor tak til Bente Christoffersen, fordi du havde arrangeret alt så perfekt, og tak til ledelse og medarbejdere på hotellet. Det var et yderst behageligt ophold.

Også megen tak til Niels Christoffersen og Søren H. Hansen, der trak et stort læs både ved forberedelser og ved selve årsmødet, til Per Gliese der jo har gjort det igen – et bragende flot årsmødehæfte.

Susanne Jervelund – Der skal lyde en særlig tak til dig, fordi du har formået, som formand, at holde det hele sammen, så vi alle har fået et spændende årsmøde, selvom du har været gennem en meget svær tid med sygdom og tabet af din far.

 

Løve Mølle - Søndagsmøllen

Årsmødet plejer at slutte med et møllebesøg. Således også i år. Løve Mølle, bygget 1881, slog døre og porte op med hjertelig gæstfrihed. Endelig så vi møllevinger dreje. Et langt bord var dækket i møllen. Tak til de flittige damer, der havde sørget for kaffe og kager. Da alle var båsede, fik vi hele historien om Løve Mølle, der er gået så grueligt meget igennem, men nu er i nær perfekt stand. Ole Hedelund Andersen formåede at runde hele problematikken omkring restaurering, håndværkere, frivillige, kulturstyrelse, LAG og kommune. Ikke mindst fik vi et indblik i, hvor meget energi, der skal lægges i, at skaffe midler nok, til det mest nødvendige, for slet ikke at tale om det ekstra, som man gerne vil have med. På Løve Mølle findes et geni, der finder finansiering, hvor andre ville have givet op for længst. Han kløede på, og pengene kom.

Møllebygger Jørn Nilsson, der bor lige i nærheden, har lagt meget arbejde på Løve Mølle i tidens løb, og kan med rette være stolt af sin indsats. Senest har han stået for kobberind-dækningen ved vinduer og porte – imponerende!

Mange tak til Ole Hedelund Andersen, og alle de frivillige på Løve Mølle, der gav os en særlig mølleoplevelse og fornyet energi. Det skal nok lykkes alt sammen, når bare man klør på.

 

Næste årsmøde

Tak til alle og enhver, der var med til at gøre Årsmøde 2018 til en exceptionel oplevelse

Vi ses til Årsmøde 2019 på Fyn.