2016

Årsmøde i Syddanmark og Slesvig-Holsten 

Af: Per Gliese

En af denne forsommers varmeste weekender dannede rammen om årsmødet dette år. Temperaturen og stemningen var høj, og samlet set blev det et mindeværdigt årsmøde med ikke mindre end 41 deltagere, fra Danmark, Tyskland og sågar to deltagere fra Holland. Fire flotte møller var på programmet, og landskabet på Angeln tog sig flot ud i det skønne solskinsvejr. De faste rammer på Nordsee Akademie, den gode mad og den fantastiske betjening, gjorde oplevelsen endnu bedre.

Vi startede fredag med generalforsamling på Elstrup Mølle på Als, hvor Kirsten og Ernst Linow var værter. Så lad os starte med lidt information fra dette års generalforsamling.

 

Generalforsamlingen

Dansk Møllerforenings formand, Susanne Jervelund bød velkommen i de hyggelige lokaler på møllen i Elstrup. Niels Frode Nielsen, Baunhøj Mølle valgtes til dirigent, og herefter blev formandens beretning oplæst af næstformand Peter Castberg, da Susanne Jervelund havde problemer med stemmen. Beretningen blev godkendt af forsamlingen uden kommentarer.

Næste punkt var fremlæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent.
Kasserer Søren H. Hansen fremlagde regnskab, og gennemgik de centrale punkter. Regnskabet blev herefter godkendt. Kontingent uændret på 450 kr. pr. år.

Valg til bestyrelsen var næste punkt.
På valg var Sevda Metin, Niels Christoffersen, Per Gliese og Hans Peter Poulsen. Hans Peter Poulsen modtog ikke genvalg, og bestyrelsen foreslog Torben Olesen, Uldum Mølle, som ny til bestyrelsen.
Alle fire blev valgt.
Som suppleanter var Niels Frode Nielsen og Jeppe Bernild på valg. Niels Frode Nielsen ønskede ikke genvalg. Hans Peter Poulsen stillede op som ny suppleant, og blev valgt.
Valget til bilagskontrollører blev uændret, Kjeld Toftlund Larsen og Kirsten Jervelund blev genvalgt.

Der var indkommet to forslag, et fra Ole Breitenstein som mente, at vi på foreningens hjemmeside manglede en oversigt over alle danske møller, som man kunne slå op i og køre efter. Den kunne for eksempel laves i Excel med forskellige data, så de nemt kunne opdateres. Ole Breitenstein ville gerne hjælpe med at udforme dette nye tiltag.
Bestyrelsen havde også et forslag om et arbejdsprogram for Dansk Møllerforening, blandt andet fordi der er brug for en vedtagelse omkring arbejdet med Via Molina. Susanne Jervelund orienterede om, hvad Via Molina handler om, og hvilke arbejdsopgaver det indebærer. Efter en del spørgsmål fra salen, vedtog forsamlingen begge forslag.

Der var en del spørgsmål fra salen, b.la. omkring de såkaldte Erfamøder. Lolland – Falster ville gerne om Dansk Møllerforening også var repræsenteret på deres møder. Det samme forslag kom fra Nordsjælland. Søren H. Hansen forsvarede den ”manglende” deltagelse fra Dansk Møllerforening. Det er sådan, at Dansk Møllerforening er med i opstartsfasen, og planen er så, at de forskellige Erfamøder, gerne skulle kunne være selvkørende fremadrettet, men Dansk Møllerforening deltager gerne, i det omfang det er muligt.
Preben Bonde fra Ejegod Mølle på Falster, havde et konkret forsikringsspørgsmål- et ord. Hvad gør man, hvis møllen brænder under restaurering? – Dette spørgsmål gav en god konstruktiv debat, men desværre ikke et konkret svar, som Preben Bonde kunne tage med hjem og foreligge møllelauget.
Peter Castberg fra Herluflille Mølle, opfordrede møllelaugene rundt om i landet, til at bakke mere op om Dansk Møllerforening, ved at tegne ”ekstra” abonnementer på bladet ”Møllen”. Og prisen er stadig kun 250 kr. for et ekstra bladsæt pr. år.

Herefter takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden. Nu stod den så på kaffe og hjemmebagte boller, inden turen gik mod Akademiet i Leck.

Indkvarteringen foregik efter sædvanlig tysk præcision, og aftensmaden ligeså. Herefter gik vi over i det tilstødende lokale, hvor vores tyske guide, Franz Stüdtje, lavede et lille lysbilledforedrag-et ord, med dias af møller fra Angeln, som en introduktion til de møller, vi skulle se om lørdagen. Desværre havde vi ikke fået organiseret en mikrofon, så en del af deltagerne fik ikke alle historier med.
 Herefter sluttede aftenen, med hyggeligt samvær på terrassen i det lune sommervejr.

(Formandens beretning sættes ind her)

Mølleturen

En skøn solbeskinnet morgen, hvor der var mulighed for morgenkaffe ude på terrassen, gav en god start på dagen - inden bussen gjorde hold på P. Pladsen bag Akademiet, allerede kl. 08.30.

Der blev fløjtet afgang, og turen gik de ca. 6 km sydover mod første mølle i byen Bargum. Møllen bærer navnet ”Aeolus”, hvilket betyder vindens gud. Desværre var forbindelsen til denne gud, ramt af strømsvigt denne dag, da vejret var total vindstille. Møllens ejer Thomas Carstensen bød os alle velkommen, og tog os med på kværnloftet og fortalte via tolkning fra Ernst Linow, om møllens historie og projektet med at lave strøm via en generator, koblet på bunden af møllens kongevelle.

Herefter fik selskabet lov at gå rundt i denne spændende mølle, som fremstod meget original. Ud over de tiltag som var lavet i forbindelse med opsætningen af generator, og hvad dertil hører, var der stort set ikke udskiftet noget i møllen. Enkelte dele, b.la. den store plansigte, var rykket et loft højere op end originalt.

Da der jo ikke var nogen vind, fik vi ikke set dette spændende anlæg i gang. Men en flot mølle og en entusiastisk ejer, som vi slutteligt overrakte en gave, inden vi gik til bussen med retning mod næste møllebesøg i Schwensby.

Møllen ”Renata” ligger i en meget lille by. Trods det, har den åben hver dag mellem kl. 13.00 – 17.00 og maler mel, enten ved vind eller med motor.

Selskabet blev modtaget udenfor møllen, af en fløjtende og veloplagt møller, Walter Skau.

Her fik vi en meget underholdende introduktion i møllens historie og virke, og samtidig mindede Walter Skau os om, at vi havde glemt det vigtigste, nemlig vind til møllen.
Herefter blev vi delt op i to hold, og første hold gik med mølleren op i møllen. Resten fik lov at ”snuse” lidt rundt i undermøllen, som er indrettet til butik, med salg af forskellige produkter, mel m.m.
Efter ca. tyve minutter kom hold to ind i møllen, og her var undertegnede med på holdet. Vi fik først fortalt og vist møllens krøjeværk, hvor nogle af deltagerne fik lagt arm med håndsvinget til svansen. Møllens vingesystem, det såkaldte ”van Bussel” lavet af det Hollandske møllebyggerfirma, Groet Wesseldijk, blev vi også introduceret til, og som Walter Skau sagde, - her har jeg en mølle, der kan arbejde og sættes i gang meget hurtigt, så snart der er vind -. Vingearmene er af jern og klapperne i metal.

Walther Skau fortalte også om sin produktion af mel, som han leverer til flere bagere i området. Han får stor ros for sit mel, og bagerne udtaler, at melet fra de gamle kværne på møllen i Schwensby er langt det bedste, og giver det fineste brød.

På vejen ned fra kværnloftet, startede lyden fra den gamle Herford dieselmotor, som nu var sat i gang. Denne specielle lyd kan altid få deltagerne til at spidse ører, og straks var det lille motorhus, fyldt med nysgerrige deltagere.
Nu var alle blevet lidt sultne og tørstige i denne lune sommervarme, men næste stop var frokost på Grundhof Kro, så hjælpen var på vej.

Kun fire kilometer fra møllen lå kroen, i de skønneste omgivelser, med kirken som nærmeste nabo.
Øllet var dejligt koldt og maden var helt i top, og kroens skønne udestue hvor vi sad, er noget vi alt sammen varmt kan anbefale.

Inden vi kørte godt mætte fra kroen, mod vandmøllen i Schaalby, måtte vi desværre tage afsked med vores tyske guide, Franz Stüdtje, da han grundet helbredsmæssige årsager, var nødt til at tage hjem.
Vi fik overrakt ham en lille gave og sagt pænt farvel og tak for hjælpen.

Turen gik nu ad små snoede landeveje gennem det skønne Angelske landskab ned til vandmøllen i Schaalby, tæt på byen Slesvig. Her var der rigtig skruet op for idyllen, med en smukt beliggende mølle, mølledam med masser af vand og svaner, et fungerende vandhjul som var i gang, og igen en mølle som fremstod meget original.
Vi blev modtaget af Dana Kall, som er 5. generation på møllen, som om to år har været i samme families eje i hundrede år.

Her blev vores guidning også opdelt i to hold, så dem der ikke gik sammen med Dana i møllen, hyggede sig i de skønne omgivelser ved mølledammen og nogle i skyggen, da temperaturen nu var oppe på omkring 27 grader. Så flere havde lyst til en dukkert i mølledammen.

Vandmøllen fremstod som sagt meget autentisk, og selvom der ikke var korn i kværnene, så var flere af funktionerne i drift via vandhjulets kraft. Det var tydeligt, at det var samme familie, der har ejet møllen i disse mange år, da masser af inventar og skønne gamle ting, som har fungeret i møllens storhedstid, stadig er i møllen. Området her på Angeln, hvor møllen ligger, har ikke så mange vandmøller bevaret, så derfor et ekstra stort plus til familien Kall, for at bevare denne mølle som har stået her i denne bygning siden 1842.

Nu havde vi så kun ti min. kørsel til sidste besøg i dagens program, møllen ”Nicola” i byen Slesvig.
Og jeg tror stort set alle deltagerne vil give mig ret i at dette besøg, dette projekt, denne beliggenhed og denne mølle, var en flot og spændende afslutning på dagens program.

En af deltagerne kom hen til mig lige efter vi stod ud af bussen, og fortalte mig, at han havde bemærket det foto, som vi bragte af møllen her i sidste nr. af bladet ”Møllen”. Det var han overbevist om, var redigeret ret kraftig i fotoredigeringsprogrammet photoshop, der kunne da ikke være en mølle, så flot i virkeligheden? – men han var nu ved selvsyn overbevist om, at fotoet ikke løj!

Vi blev alle budt velkommen af møllepasser, Ruediger Weiss, som hurtigt hjalp os til rette med at få organiseret nogle borde og bænke til vores medbragte kaffe og kage fra bussen. Efter denne tiltrængte kaffe, gik vi ind i møllen hvor Ruediger Weiss med Ernst Linow som tolk, gav os en kort fortælling om, hvordan dette projekt var opstået og realiseret. Specielt møllens såkaldte - Bilau/Ventikant – vinger, som efter sigende har en effekt på 2,8 gange mere kraft end en alm. sejlvinge, havde stor interesse. Desværre fik vi ikke set dem i funktion, da vinden stadig ikke var kommet frem.

Møllen er opført/bygget af det hollandske møllebyggerfirma, Groet Wesseldijk, og der var masser af detaljer, som vi blev introduceret i på denne mølle. Så selvom vi havde prioriteret med god tid til dette besøg, så var det svært at få de sidste deltagere ned fra hatten, da vi fløjtede afgang efter over halvanden times besøg.

Nu havde vi så en lille times kørsel til Akademiet, og tid til at samle indtrykkene og måske et lille hvil.

Nu var vi så klar til ”Festaftenen”, hvor vi nød den gode mad, sang møllesange, og en spændende quiz var også på programmet. Vinder af quizzen, som bestod i at gætte mølleordsprog, blev vundet af Sevda Metin fra Lille Mølle. Gaven bestod af en flot mølleskål fra Juul & Streich Keramik ved Faaborg.
Herefter gik vi over i det tilstødende lokale, hvor vi på denne skønne sommeraften sad udenfor på terrassen og fik talt, nydt kaffe, øl, god vin og ikke mindst, lært hinanden at kende, da der denne gang var en del nye ”ansigter”, som deltog i årsmødet.  En tak og en gave til Ernst Linow, for at hjælpe med at arrangere dette møde, fik vi også klaret.
Fra arrangørernes side, skal der lyde en stor tak til alle deltagerne, for den store opbakning til dette årsmøde, trods vi gik en lille smule ”over grænsen” kan man sige!

Næste år er det besluttet at holde årsmøde i området omkring Ålborg. Så tak for denne gang, og vel mødt i 2017.