2015

Dansk Møllerforenings 131. årsmøde på Bechs Hotel i Tarm

 Af Per Gliese

 

I snart 131 år har årsmødet været samlingspunkt for Dansk Møllerforenings medlemmer. I "de gode gamle dage" var det møllere der mødtes ved årsmødet – i dag er det mange forskellige personer med interesse for møller, der samles i festligt lag, for at udveksle faglige og praktiske erfaringer med hinanden, indenfor drift og vedligeholdelse af en vand- eller vindmølle.
Ved årsmøderne lægger vi også stor vægt på det sociale samvær. Det giver også nye medlemmer mulighed for at skabe kontakt til ligesindede.

 

Tilmelding, priser og betaling

Prisen for deltagelse i hele årsmødet er kr. 2.000,- pr. person. i dobbeltværelse. Ønsker man enkeltværelse koster det kr. 215,-  ekstra (2 overnatninger)

 

Har man ikke mulighed for at deltage i hele årsmødet, kan man tilmelde sig til hele lørdagen inkl. morgenkaffe, mølletur, frokost og festmenu, samt aftenkaffe for kun kr. 750,- (uden overnatning)

Pr. person i dobbeltværelse med 1 overnatning + bus + frokost (lørdag) kr. 1.600,-

Pr. person i enkeltværelse med 1 overnatning + bus + frokost (lørdag) kr. 1.750,-

 

Man tilmelder sig enten ved at ringe eller skrive til Kasserer Søren H. Hansen. (se forrest i Møllen) Efterfølgende kan man få tilsendt et indbetalingskort, eller man kan overføre beløbet via netbank til foreningens konto: Reg. nr. 6845 - Konto nr. 0001779505 - (Husk at skrive navn eller medl. nr. ved indbetaling)

 

Sidste frist for tilmelding: 5.maj 2015.

 

Adressen til hotellet i Tarm er:

Bechs Hotel

Adresse: Storegade 4, 6880 Tarm

Telefon:97 37 29 22

 

 

Vi håber at rigtig mange vil være med igen i år, til nogle hyggelige dage sammen med møllefolk fra hele landet.

Årsmødet foregår i dagene fra fredag den 5. juni til og med søndag den 7. juni 2015 på Bechs Hotel i Tarm.

 

Om Hotellet

Bechs Hotel i hjertet af Tarm er et af Vestjyllands rigtig gode spisesteder, og navnlig de mange vestjyske fiskeretter er populære. Lige uden for døren har man både Skjern Å og Vesterhavet. På Bechs Hotel er man kort sagt tæt på by, å, fjord, hav og hede. Den enestående placering ved det pragtfulde område omkring Skjern Å, giver opholdet en ekstra dimension, som man næppe finder mange andre steder.

Se mere om hotellet på: www.bechshotel.dk

 

Program
Fredag d. 5. juni

Kl. 17.00 Ankomst og udlevering af nøgle til værelset.

                      Værelserne er med eget toilet og bad.

Sengelinned er inkl. i prisen.

Kl. 18.00  Serveres der aftensmad inkl. 1 øl/vand. Vin kan købes.

Kl. 19.30 Generalforsamling i stort mødelokale fra kl. 19.30 til ca. 21.00.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent.
  4. A)Valg til bestyrelsen.

På valg er: Susanne Jervelund (modtager genvalg), Søren H. Hansen (modtager genvalg) og Peter Castberg (modtager genvalg)

 

            B)Valg af Suppleanter.

                      På valg er: Niels Frode Nielsen og Niels Erik Bølling. (modtager ikke genvalg)

  1. Valg af revisor.

På valg er: Kjeld Toftlund Larsen,

  1. Behandling af indkomne forslag.

          Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde                  senest den 20. maj.

          Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændring, Se omtale.

  1. Eventuelt.

 

Ca. kl. 21.00 stilles kaffen frem.

 

 

Lørdag d. 6. juni

Morgenmadsbuffet mellem kl. 8.00 og 9.00

 

Kl.   9.00       Mølletur i området  med start fra Bechs Hotel og retur. (se omtale)

Vi regner med at være hjemme igen ca. kl. 18.00 - 15?

 

Kl. 19.30       Serveres der festmiddag inkl. ½ fl. vin pr. pers.  Øl/vand kan købes.

 

Efterfølgende serveres der kaffe og kage..

 

Søndag d. 7. juni

Morgenmad mellem kl. 8.00 – 10.00

Værelserne forlades senest kl. 11.00.

 

Ret til ændringer i programmet - forbeholdes.

 

 

Lørdagens mølletur

 

Efter kaffe og morgenmad henter bussen selskabet ved hotellet, og vi starter ud på en spændende og indholdsrig mølletur i det vestjyske landskab.

Vi skal kun køre omkring femten minutter, før første mølle dukker op i horisonten. Vi kører ind til Skjern by på Marupvej, hvor Skjern Vindmølle ligger.

Møllen er for tiden under restaurering af lokale folk, med hjælp fra møllebygger Jørn Nielsson i Løve. Møllen har i 2014 fået ny omgang og man er lige nu i gang med reparationer på hatten. Det bliver spændende at se hvor langt man er nået ved vort besøg.

 

Lidt om Skjern Vindmølles historie

I 1872 bliver møllen bygget i Albæk - lidt øst for Skjern. Da jernbanen i 1875 kommer til Skjern, trækker det folk til. Så i 1882 flytter man møllen til Skjern, hvor han opfører den lige over for stationen. I starten var der et forbud mod at bygge høje bygninger omkring Skjern Vindmølle. Møllen havde brug for vind til at dreje rundt, og høje bygninger ville skærme for vinden. Men efterhånden kunne det ikke håndhæves mere. Vindmøllen fik ikke vind nok, og der skulle en krig til, for at Skjern Vindmølle ikke sygnede hen. Under Første Verdenskrig fik man atter brug for vindkraft, og møllen blev derfor flyttet på Marupvej udenfor byen, hvor der var mere vind.

 

I 1978 overlader den sidste møller Skjern Vindmølle til Skjern Kommunes Bevaringsforening. 1987 overtager Skjern-Egvad Museum den gamle mølle og åbner den som museum i 1991.

I dag ejes møllen af Ringkøbing-Skjern Museum.

 

Turen går nu videre til Bundsbæk Vandmølle, som også ejes af Ringkøbing-Skjern Museum

 

Når vi besøger Bundsbæk Mølle, får vi en kombineret oplevelse af historie, hygge og natur. Den gamle vandmølle fra 1843 drejer lystigt rundt, mens vandet plasker ned over møllehjulet. På loftet over møllen arbejder mølleren med at male mel, mens hele træværket stemningsfuldt knager under møllehjulets arbejde. Her vil I føle jer som i en rigtig Morten Koch film, med stråtag og bonderoser.

Bundsbæk Mølle ligger ved Bundsbæk Møllebæk, hvor der med sikkerhed har været vandmølle på dette sted, siden 1638. Møllen nedbrænder i 1837, men bliver genopført året efter. Tre år senere får en køkkenpige fyret for kraftigt op i komfuret og alt brænder ned igen. Møllen bliver atter genopbygget og det er disse bygninger fra 1843 vi ser i dag.

I trange tider var det svært at få møllen til at give overskud. Under Første Verdenskrig opstillede mølleren et benknuseri på møllen og solgte benmel til bønderne, der opdyrkede heden. Under Anden Verdenskrig installerede mølleren en dynamo, så han kunne levere elektricitet.

 

I 1975 køber 'Skjern Museumsforening' Bundsbæk Mølle. Den bliver fredet i 1977 og i 1984 bliver mølledammen reetableret.

I 1993 bliver stue- og møllehuset omfattende restaureret, og Bundsbæk Mølle afspejler stilen fra omkring århundredeskiftet.

 

Nu er vi sikkert alle ved at være sultne, og frokosten indtager vi i den gamle Rækker Mølle, som nu er indrettet som en skøn restaurant samt et lille bryggeri. Rækker Mølle som byen også hedder, er faktisk opstået omkring vandmøllen i årene omkring 1871.
Møllen nævnes første gang i 1638 og gennemgår flere ombygninger op gennem tiden, bl.a. i 1917 hvor vandhjulet udskiftes med en 20,5 hk Mahler turbine. Mølledriften ophører i 1948 og møllen opkøbes af Superfos og videreføres som foderstofforretning.
Mølledammen og det gamle møllehus som nu er indrettet til restaurant, giver stadig et hyggeligt miljø på stedet. Vi starter med at få en lille rundvisning i bryggeriet, hvorefter vi får serveres en let frokost, hvor der bliver mulighed for at smage det lokale øl til maden.

 

Efter denne kulinariske oplevelse fortsætter vi dagens program med besøg på den meget specielle seks vingede Stokmølle i Nymindegab. Møllen er opført omkring år 1900, primært for at opsave strandingstømmer. Elektriciteten kom først til Nymindegab i 1922, så møllen kørte både dag og nat så snart der var vind, for at tømreren kunne arbejde. I 1928 bliver der indlagt kraft/strøm i værkstedet og møllevingerne bliver derefter afrigget.

Værkstedet bliver ved med at fungere og der bygges bl.a. små pramme til fiskeri langs kysten og på fjorden. Møllen bliver en del af Nymindegab Museum som bygges i 2006, hvor møllen med værksted også står klar. Vinger, stok/hat bliver dog først sat på møllen i 2013.

Møllen betjenes af et nyoprettet møllelaug, og nogle af disse folk, står klar til at vise os møllen og fortælle os om deres arbejde i værkstedet. Vi håber på god vind, så vi kan se vingerne dreje, på en "glemt" mølletype, som nu er blevet synlig igen.

 

Nymindegab Museum, som ligger lige ved siden af møllen er åbent til kl. 16.00. Så her bliver der også mulighed for at gå ind og se en fin samling af malerier af så kendte kunstnere som, - Laurits Tuxen der fandt gode motiver i esepigernes barske og primitive liv på kanten af fjord og hav, mens Johannes Larsen - også kendt som “fynbomaler” - gik på jagt efter både ænder og motiver omkring Fiilsø ved Henne. Esepiger (es=madding), var fiskepiger, der arbejdede med at ordne langliner til fiskeri.

Museet rummer også en stor samling af mere lokale malere, kendte som mindre kendte, fra 1800-tallet frem til i dag, men alle med en motivverden hentet ved fjord og hav omkring Nymindegab.

 

Se møllen køre på nedenstående link:

www.flickr.com/photos/29561526@N02/9056838925/in/set-72157634159303060

 

Sidste besøg i dagens program, bliver vandmøllen i Lydum.
Lydum Mølle er en gammel vandmølle, som omtales første gang år 1347. I starten fungerede den som kornmølle, men siden 1903 har den været anvendt til strømproduktion til det lokale samfund omkring møllen. Det gamle vandhjul blev ca. 1917 udskiftet med en turbine. Elværket var i drift igennem tre generationer indtil 2002.

Med en historie som vandmølle mange hundrede år tilbage, som demonstrationsanlæg for strømproduktion i starten af industrialiseringen, og som et rekreativt område for herboende og turister, - så må og kan man kun kalde stedet her for en kulturperle !

Med økonomisk og faglig bistand og assistance fra Ribe og Ringkøbing Amter, er den gamle mølledam oprenset 350 m. øst for møllen, så nu er der vand i søen til lejlighedsvis drift af turbiner, så stedet reelt er i drift og "levende". I 2004 overtog en nystiftet forening Lydum Mølle med det formål at eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling, kulturmiljø og naturoplevelser. Og det er så den oplevelse vi forhåbentlig får en "bid" af ved dagens sidste møllebesøg. Kaffe og en "bid" kage er der også lavet tid til, her på Lydum Mølle.

 

Herefter sætter vi kursen mod hotellet i Tarm, hvor vi får tid til at gøre os klar til festaftenen i hotellets hyggelige restaurant.

 

Søndag

Efter morgenmaden er der afrejse (værelserne forlades senest kl. 10.00)

Til dem der har lyst er der åben på den meget flotte Nørholm Vandmølle, søndag fra 11.00 - 17.00. Møllen ligger ca. 30 km syd for Tarm. Vi kan aftale at køre i samlet flok derned, for dem som har tid og lyst til at se dette meget flotte stykke restaureringsarbejde. Planen var ellers at møllen skulle indgå i lørdagens program, men dette var ikke muligt på grund af et privat arrangement.

 

Ret til ændringer i programmet - forbeholdes.

Tilmelding, priser og betaling

Prisen for deltagelse i hele årsmødet er kr. 2.000,- pr. person. i dobbeltværelse. Ønsker man enkeltværelse koster det kr. 215,-  ekstra (2 overnatninger)

 

Har man ikke mulighed for at deltage i hele årsmødet, kan man tilmelde sig til hele lørdagen inkl. morgenkaffe, mølletur, frokost og festmenu, samt aftenkaffe for kun kr. 750,- (uden overnatning)

Pr. person i dobbeltværelse med 1 overnatning + bus + frokost (lørdag) kr. 1.600,-

Pr. person i enkeltværelse med 1 overnatning + bus + frokost (lørdag) kr. 1.750,-

 

Man tilmelder sig enten ved at ringe eller skrive til Kasserer Søren H. Hansen. (se forrest i Møllen) Efterfølgende kan man få tilsendt et indbetalingskort, eller man kan overføre beløbet via netbank til foreningens konto: Reg. nr. 6845 - Konto nr. 0001779505 - (Husk at skrive navn eller medl. nr. ved indbetaling)

 

Sidste frist for tilmelding: 5.maj 2015.

 

Adressen til hotellet i Tarm er:

Bechs Hotel

Adresse: Storegade 4, 6880 Tarm

Telefon:97 37 29 22

 

Kilder:

www.levendehistorie.dk - www.bechshotel.dk - Mette Bjerrum Jensen/Nymindegab Museum - www.lydum.dk  - "Møllens" arkiv - Bogen - Vandmøller i Skjern og Egvad Kommuner/Skjern - Egvad Museum - samt egne optegnelser

 

Årsmødet 2015

Af: Per Gliese

Dansk Møllerforenings årsmøde i 2015, er henlagt til det Vestjyske, med base for vores ophold på Bechs Hotel i Tarm. Årsmødet foregår i dagene fra den 5. - 7. juni.

Tarm er en stationsby i Vestjylland med 4.084 indbyggere (2014) Geografisk betyder ordet tarm, "langt, smalt landareal". Byen ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune lidt syd for Skjern Å og hører til Region Midtjylland.

Tarm nævnes første gang i 1300-tallet og var en stor landsby i mange år i evig konkurrence med nabobyen Skjern. Til stor ærgrelse for indbyggerne i Tarm lykkedes det for Skjern at løbe med titlen som købstad i 1958 lige for næsen af den lille by. Ældste hus i byen er Tarm Hattemagerhus, der i dag tjener som museum. I Tarm finder man Vestjysk Gymnasium, der oprindeligt blev bygget som Tarm Realskole i 1887 og senere ændret til gymnasium i 1938. I mange år var den gymnasium for et meget stort vestjysk opland. Midt i byen findes Tarm Kirke indviet i 1912, mens en endnu ældre egnskirke, Egvad Kirke fra 1200-tallet ligger ca. to kilometer syd for bygrænsen. I byen finder man desuden Regionshospitalet Tarm. Fem kilometer nord for Tarm ligger Skjern, der er hovedbyen i området.

I Skjern by ligger også den gamle vindmølle som er en af de møller vi besøger på årsmødet. Skjern Vindmølle stod oprindelig i Ålbæk, syv kilometer øst for Skjern, men blev i 1882 flyttet ind i den voksende stationsby, hvor den stadig ligger og var faktisk i drift helt op til midten af 1970-erne.

Ca. 6. km nordvest for Skjern By, ligger

BuBundsbæk Mølle ndsbæk Vandmølle, som også er med i dagens farverige program af Vestjyske møller. Møllen ligger utrolig smukt med sit intakte maskineri og det store dobbelte vandhjul. I 1638 vides det med sikkerhed, at der har været en vandmølle på dette sted. To brande hærger efterfølgende møllen, som dog hver gang bliver genopbygget. Møllen vi ser i dag opførtes efter den anden brand i 1843.

Frokosten er bestilt i den nedlagte Rækker Mølle, som er en gammel vandmølle ombygget til restaurant med sit eget bryggeri. Stedet bærer navnet - Bryghuset Rækker Mølle - og vi starter med en lille rundvisning i bryggeriet og herefter nyder vi en lille frokost hvor det gode øl fra bryghuset gerne skulle supplere den gode mad. Efter frokosten kører bussen videre til Lydum Mølle beliggende ved Nr. Nebel.

Lydum Mølle er et vanddrevet elværk, der indtil 2002 leverede strøm til de nærliggende sogne. Vandmøllen ved Lydum Å har rødder tilbage i middelalderen og fungerede som kornmølle til langt op i 1900-tallet. I 1903 blev der indrettet et elektricitetsanlæg til møllens eget brug. Det gav lys til mølle, butik, pakhus, stalde og beboelse. Det gamle vandhjul blev ca. 1917 udskiftet med en turbine. Elværket var i drift igennem tre generationer indtil 2002. I 2004 overtog en nystiftet forening Lydum Mølle med det formål at sikre dens eksistens som udgangspunkt for historieformidling, kulturmiljø og naturoplevelser.

Næste mølle, og den sidste på dagens spændende mølletur, skulle gerne blive den nyligt restaurerede Nørholm Vandmølle. Ved redaktionens slutning var detaljerne ikke helt på plads omkring dette besøg, men i marts/april nr. af "Møllen" vil der foreligge det færdige program, med priser o.s.v. for årsmødet 2015.

Men sæt allerede nu kryds i kalenderen, og så håber vi på stor tilslutning til oplevelser blandt gode møllefolk.

Kilder: www.kulturstyrelsen.dk - Wikipedia - bladet "Møllen"