2014


Hyrdebrev fra Miljøminister Kirsten Brosbøl til danskel kommuner om kulturhistoriske hensyn ved vandløbsrestaureringer - link


Klage til Natur- og Miljøklagenævnet - link