2014

Den 21. danske mølledag holdes den 15. juni 2014 med 100 åben møller over hele landet. Igen i år er planlægningen sket i et udvalg nedsat af Dansk Møllerforening og Møllepuljen.


Dansk Mølledag 2014 modtager støtte fra Velux Fonden, Augustinusfonden, Mads Clausens Fond, Oticonfonden og Møllerens Fond


Det har været et ønske i år at gør lidt mere ud af mølledagen end vi plejer at gøre. Det har betydet at vi dels har sat fokus på et fælles tema, som er ”Møllehistorier”. Vi håber stadig at man fra enkelte deltagende møller vil indsende små historier fra møllerne. Derudover håber vi at temaet kan bruge på de enkelte møller som en særlig aktivitet i år. Fortæl historier et sted i møllen, og vær på den måde med til at gøre møllernes kulturarv levende. Planen er at møllehistorier fra de enkelte møller vil blive lagt på websiden om Dansk Mølledag sammen med billeder og kort. Det er ikke for sent at indsende de små møllehistorier, og de kan sendes til Møllens redaktion helt frem til den 15. juni.


Det kan for eksempel være en historie om en møller og hans kunder. Eller den om mølleren, der havde skiftet de gamle køreheste ud med en ny lastbil. Men de gamle heste fik lov at gå og holde fri i mange år. En dag var de dog blevet så gamle, at en dyrlæge mente at nu måtte det være slut. Mølleren og hans kone var så kede af det, at den dag hesten skulle hentes til slagtning var de ikke hjemme. Og efter den dag måtte ingen på møllegården tale om de gamle heste.
Officiel åbning af Dansk Mølledag 2014

Af Niels Erik Bølling


I år er det er Møllerforeningens mål, at den årlige mølledag skal markeres tydeligere overfor befolkningen, end det har været tilfældet hidtil. Derfor er vi glade for at Frilandsmuseet har være så venlige, at gøre det muligt at åbne Dansk Mølledag på museets område. På Frilandsmuseet i Lyngby, er der gode muligheder for at præsentere de forskellige mølletyper der er tilbage i landet.

Ud over selve åbningshøjtideligheden vil Frilandsmuseets møller blive vist frem, og møllersvende fra Frilandsmuseets Møllerlaug vil køre med et par af møllerne.


Program for arrangementet er:

Kl. 11:00 Niels Erik: Kort præsentation af Dansk Møllerforening og Møllepuljen i forbindelse med Mølledagen
Kl. 11:05 Museumschef Peter Henningsen byder velkomme til Frilandsmuseet.
Kl. 11:15 Historiker, Formand for Landsforeningen By og Lands frednings – og Bevaringsudvalg Helge Torm holder hovedtalen med omtale af bl.a. vandmølleproblematikken.
Kl. 11:25 eventuel kort(e) indlæg fra sponsorer
Kl. 11:30 Oldermand i Frilandsmuseets Møllerlaug Mogens Jebsen fortæller om møllerlauget og museets møller, som oplæg til rundvisninger og åbne møller.
Kl. 11:35 Helge Torm starter Ellested Vandmølle og erklærer mølledagen for åben.