2014

Dansk Møllerforenings 130. årsmøde på Ringsted Vandrerhjem

 

Af Per Gliese

 

I snart 130 år har årsmødet været samlingspunkt for Dansk Møllerforenings medlemmer. I "de gode gamle dage" var det møllere der mødtes ved årsmødet – i dag er det mange forskellige personer med interesse for møller, der samles i festligt lag, for at udveksle faglige og praktiske erfaringer med hinanden, indenfor drift og vedligeholdelse af en vand- eller vindmølle.
Ved årsmøderne er der samtidig lagt stor vægt på det sociale samvær, som har en stor betydning. Det giver også nye medlemmer mulighed for at skabe kontakt til ligesindede.

Vi håber at rigtig mange vil være med igen i år, til nogle hyggelige dage sammen med møllefolk fra hele landet.

Årsmødet foregik i dagene fra fredag den 30. maj til og med søndag den 1. juni 2014 på Ringsted Vandrerhjem, lige i hjertet af Sjælland.                                                                                                  

Program
Fredag d. 30. maj

 

Kl. 17.00 Ankomst og udlevering af nøgle til værelset.

                      Værelserne er med eget toilet og bad.

Sengelinned er inkl. i prisen.

Kl. 18.00  Serveres der aftensmad inkl. 1 øl/vand. Vin kan købes.

Kl. 19.30 Generalforsamling i stort mødelokale fra kl. 19.30 til ca. 21.00.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent.
  4. A)Valg til bestyrelsen.

På valg er: Kirsten Jervelund (ønsker ikke genvalg), Niels Christoffersen,  Per Gliese og Peter Castberg

( modtager genvalg )

            B)Valg af Suppleanter.

                      På valg er: Jørgen Brøndlund (ønsker ikke genvalg)  og Niels Erik Bølling. ( modtager genvalg)

  1. Valg af revisor.

På valg er: Kjeld Toftlund Larsen, (modtager genvalg.)

  1. Behandling af indkomne forslag.

          Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 15. maj.

  1. Eventuelt.

 

Ca. kl. 21.00 stilles kaffen frem.

 

 

Lørdag d. 31. maj

Morgenmadsbuffet mellem kl. 8.00 og 8.45

 

Kl.   8.45 Mølletur i området  med start fra Ringsted Vandrerhjem og retur. (se omtale)

                Vi regner med at være hjemme igen ca. kl. 18.15 - 30?

 

Kl. 19.30  Serveres der festmiddag inkl. ½ fl. vin pr. pers.  Øl/vand kan købes.

 

                 Efterfølgende serveres der kaffe og kage..

 

Søndag d. 1. juni

Morgenmad  mellem kl. 8.00 – 10.00

Værelserne forlades senest kl. 11.00.

 

 

Ret til ændringer i programmet - forbeholdes.

 

 

Lørdagens mølletur.

Oplevelserne på dette årsmøde, foregår i den Sydvestlige del af Sjælland, med en lille afstikker til øen Agersø. Øen ligger 15 min. sejlads fra Stigsnæs tæt ved byen Skælskør og selve miljøet, havnen og ikke mindst møllen på øen, er helt specielt.

Selve programmet som jeg vil beskrive herunder, er ændret i forhold til den tidligere rute, som blev beskrevet i "møllen" jan/feb - 2014 (Nr. 3620)

Da overfarten til Agersø stadig sejler efter vinterplan lørdag den 31. maj, så skal vi allerede med færgen fra Stigsnæs kl. 11.00. Det betyder at vi ændrer på ruten for de møller vi skal besøge. Møllerne er de samme som tidligere beskrevet, vi kommer bare til at besøge dem i omvendt rækkefølge. Så nu ser programmet således ud.

 

Vi starter fra Vandrerhjemmet i Ringsted kl. 08.45, efter et forhåbentlig lækkert morgenbord og sætter staks turen mod Herluflille Mølle, som ligger på Suså landevej (tidligere Næstvedvej) faktisk lige midt imellem Ringsted og Næstved. Møllelauget vil her fremvise vores nu næsten færdigrestaurerede mølle, som har gennemgået sin restaurering gennem 11 år.

Hvis vinden er med os på dagen, vil møllevingerne være i gang og vores nyrenoverede havrevalse ligeså.

Kværnen i møllen, står lidt stille for tiden, da vi mangler en ny møllesten for at kunne køre med den. 

Det sidste nye tiltag som Herluflille Mølle er blevet en del af,  er et projekt som går under navnet "Mærk Næstved". I marts måned blev der underskrevet en aftale mellem møllelauget og Næstved Kommune, hvor kommunen hjælper med at promovere møllen og dens aktiviteter og vi hjælper kommunen ved at være en turistattraktion i deres "branding"  for kommunens aktiviteter og oplevelser.

Efter ca. 45. min. ophold på Herluflille Mølle går turen nu videre  mod Stigsnæs. Her parkerer vi bussen og går ombord på den lille færge til Agersø.

Her venter folkene fra møllelauget spændt på at modtage os på deres flotte mølle som er øens vartegn og sømærke.

Agersø har været beboet siden stenalderen og nævnes første gang i Kong Valdemars Jordebog i begyndelsen af 1200-tallet. Indtil 1666 var den krongods og kongerne afholdt jagter på øen. Derefter blev borgmester i København Christian Andersen  Dvering ejer.

Agersøs beliggenhed i Storebælt gav øen en vigtig strategisk betydning under englandskrigen fra 1807—1814. Øen blev befæstet og ved Omøsund er det stadig muligt at se skanserne.

 

Agersø Mølle er en hollandsk mølle opført i 1892. Denne mølle havde dog en stubmølle,  -Helleholm Mølle -  som forgænger, bygget i 1750. Den stod nede ved stranden og til den kom man sejlende fra de omliggende øer. for at få malet sit korn.

Den sidste ejer af den nuværende Agersø Mølle, var bagermester Erik Thomsen. Han forærede møllen til Agersø, mod at han fik opsat en lille bænk ved møllen, hvor han, i sine sidste år, kunne sidde og nyde udsigten over havnen og vandet.

Møllen var i drift til 1959 og blev siden overdraget til Danske Møllers Venner, som har restaureret den, så den kan male korn til grut. I 2011 fik møllen nye vinger og står nu smukt med udsigt til Agersø havn, og Storebælt. Den lille traktorbus, som i øvrigt også transporterer de dårligst gående fra færgen til møllen, vil nu køre videre gennem den utrolig hyggelige Agersø By, som er den eneste by på øen, med omkring 200 indbyggere. Turen ender ved Agersø Kro, hvor værtsparret Karin og Renny vil servere en såkaldt, "Mølleplatte" for os. Og den kan i godt glæde jer til allerede.  Vi sejler fra øen klokken 14.30, så der skulle være god tid til at nyde både maden, møllen og øens helt specielle atmosfære.

 

Bussen kører nu fra Stigsnæs og sætter kursen mod Kanehøj Mølle lidt udenfor Skælskør. Her skulle alle sejl være sat til, både på møllens vinger og også til selve besøget. Det meget aktive møllelaug med Anders Bülow Kristiansen i spidsen har taget det hvide møllertøj på og står klar til at vise os en arbejdende mølle, i hvert fald om vinden vil.

 

Det vides ikke, hvor længe der har stået en mølle på dette sted, men på et kort fra 1772 er "Kanehöys m." indtegnet. Denne mølle, som var en stubmølle, hørte under Gerdrup gods, og den nedbrændte i 1880.

Allerede året efter, i 1881, blev den nuværende mølle opført,(køreklar i 1882).  Det er en typisk "Hollandsk Mølle", dvs. en fast ottekantet træbygning, bygget på en firkantet muret grund.

Møllen havde, som i sikkert har læst tidligere her i møllen, en del uheld i 2013, men nu skulle møllen være klar til at male mel igen. Møllen maler hele otte sorter bl.a. det meget omtalte speltmel.

Til møllen hørte tidligere et stort bageri og i undermøllen er der i dag indrettet et helt lille museum, med en del effekter fra det tidligere bageri.

Møllelauget på Kanehøj har også lovet at servere kaffe for os, og tro mig de har sikkert også et par små overraskelser i ærmet.

 

Efter disse møllebesøg sætter vi nu kursen mod vandrerhjemmet, dog tager vi en lille afstikker til danmarks mindste fungerende hollandske vindmølle, Andelsmøllen på Ladby Overdrev. Møllen ligger lidt udenfor Næstved og dukker frem langs små hyggelige veje tæt ved godset, Herlufsholm.

Møllen opførtes i 1899 af tolv lokale andelshavere og møllen malede den første  tønde byg den 17. februar 1899. Møllen stoppede i 1955 og forfaldt så de næste 30 år, indtil en restaurering blev sat i værk i 1987. Møllen er fuldt funktionsdygtig, og har en lille kværn. Der er meget lidt plads inde i møllen og der kan kun være to til tre personer i møllen af gangen. Efter ca. en halv times besøg på møllen her, er vandrerhjemmet sidste stop, efter en forhåbentlig spændende dag i vindmøllernes tegn. Vandmøller er der ikke bevaret mange af på disse kanter, så dem må vi havde til gode til en anden god gang.

Dagen slutter med festaftenen på vandrerhjemmet, hvor en lækker menu, gerne skulle sætte punktum på endnu et spændende årsmøde.

 

Søndag

Efter morgenmaden er der afrejse (værelserne forlades senest kl. 11.00)

 

Ret til ændringer i programmet - forbeholdes.

 

Adressen til Vandrerhjemmet i Ringsted er:

 

DANHOSTEL - Ringsted

Sct. Bendtsgade  18

4100 Ringsted

 

PS: Vandrerhjemmet ligger i den tidligere Amtsstuegaard, lige overfor Sct. Bendts Kirke og de to Mahlerske Huse.

 

Kilder:

www.agersoe-moelle.dk

www.kanehoej-moelle.dk

Liv og Levn 2 - 1988 af: Søren Winther (Uddrag)

"Møllens" arkiv