2011

Dansk Møllerforenings Årsmøde - 2011

Af: Per Gliese

Siden Dansk Møllerforenings start for snart 127 år siden, har årsmødet været et samlingspunkt for foreningens medlemmer. Tidligere var det møllere der mødtes ved årsmødet - i dag er det mange forskellige personer der interesserer sig for møller, eller bygningskultur i det hele taget. Man behøver ikke at have en speciel tilknytning til møller, men blot man har interessen for teknik, historie eller bygninger, vil man få stort udbytte af at deltage i årsmødet. Ved årsmøderne er det sociale samvær af stor betydning. De giver også nye medlemmer mulighed for at skabe kontakt til ligesindede, så man kan inspirere hinanden og udveksle erfaringer, indenfor drift og vedligeholdelse af en vand- eller vindmølle.

Vi håber at mange vil være med igen i år, til nogle hyggelige dage sammen med møllefolk fra hele landet.

Årsmødet vil foregå på Højmølle Kro og Motel, Nykøbingvej 112, 4863 Eskildstrup på Nordfalster.Kroens værtspar Chanette og Kurt Johansen som har ejet kroen i ti år, vil gøre deres bedste til at vi får nogle hyggelige dage på Nordfalster.

Højmølle Kro er benævnt som kongelig privilegeret kro siden 1863, hvor den daværende møller fik sin kongelige bevilling. I kroens baghave ligger en høj som også er en tidligere gravhøj, og det er på denne høj stubmøllen stod indtil slutningen af 1930-erne. Gravhøjen har inden den kom til at fungere som "møllebakke" også været brugt som galgebakke og den sidste hængning i Danmark på en sådan bakke, skulle være foregået her.

Den gamle kro som oprindelig var opført i bindingsværk, blev i 1903 afløst af det nuværende rødstenshus, med tilhørende festsal. En helt ny hotelfløj blev opført ved den gamle kro i 1985. Her er 22 dobbeltværelser med nyrenoverede badeværelser og digital TV, samt trådløst internet på alle værelser.

  

Program

 

Fredag d.27. maj

 

Kl. 17.00 Deltagere ankommer og får udleveret nøgle til værelset.                                                                                    

                      Værelserne er med eget toilet og bad.

Sengelinned er inkl. i prisen.

Kl. 18.00 Serveres der aftensmad inkl. 1 øl/vand. Vin kan købes.

Kl. 19.00 Generalforsamling i stort mødelokale fra kl. 19.00 til ca. 20.30.

 

Dagsorden :

  • 1. Valg af dirigent
  • 2. Formandens beretning.
  • 3. Fremlæggelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent.
  • 4. A)Valg til bestyrelsen.

På valg er : Jens Søndergaard, Søren H. Hansen og Susanne Jervelund.

            B)Valg af Suppleanter.

                      På valg er : Jørgen Brøndlund og Gert Jacobsen

  • 5. Valg af revisor.

På valg er : Otto Rasmussen og Aksel West Hansen

  • 6. Behandling af indkomne forslag.

          Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde                  mindst 10 dage forinden.

  • 7. Eventuelt.

 

Ca. kl. 21.00 stilles kaffen frem, og der er alm. social samvær.

 

 

Lørdag d. 28. maj

Morgenmad mellem kl. 8.00 og 9.00

 

Kl. 9.00 Mølletur rundt på Lolland-Falster. (se omtale)

              Vi regner med at være hjemme igen ca. kl. 18.00.

 

Kl. 19.30 serveres der festbuffet inkl. ½ fl. vin pr. pers.  Øl/vand kan købes.

 

Efterfølgende serveres der kaffe og kage, og der er alm. social hygge igen.

 

Søndag d. 29. maj

Morgenmad mellem kl. 8.00 - 10.00

Værelserne forlades inden kl. 11.00.

Herefter køres der i samlet flok til en eller flere møller. Stubmøllen i Torkilstrup er oplagt, da den ligger ca. 8 km fra Højmølle Kro.

 

 

Mølleturen lørdag d. 28. maj.

Udflugten på årsmødet lørdag d. 28. maj 2011, foregår på de såkaldte "Sydhavsøer", som Lolland-Falster populært kaldes.

Bussen starter kl. 9.00 og herefter har vi hele dagen til rådighed på turen rundt til en del af de mange velbevarede møller her i området.

Stubmøllerne er meget fremtrædende i landsdelen her. Fem ud af hele landets samlede bestand af stubmøller, ligger på Lolland-Falster.

Turen gennem landskabet rundt til møllerne byder på flere skønne naturoplevelser. Bussen kommer forbi Bandholm og den kendte Knuthenborg Safari Park, med en kilometer lang kampestensmur rundt om hele parken. Videre langs vandet mod Kragenæs og ind i landet mod det første stop, som er Vindeby Mølle. Møllen menes opført i 1825 (uvist hvorhenne) og er omkring 1870 flyttet til sin nuværende plads i Vindeby.

Ved opførelsen var møllen ikke konstrueret som kornmølle, hvilket den først blev "konverteret" til ved opførelsen i Vindeby. Møllen er flot restaureret og blev genindviet den 25. april 1998, efter en del års restaurering, udført af møllebygger John Jensen.

Møllen er meget høj gallerihollænder med to etagers undermølle og kan ses viden om i det flade landskab på Nordvestlolland. Møllen er fuldt funktionsdygtig og byder på en masse spændende inventar. Så vi krydser fingre for vind på dagen, så vi kan se denne spændende mølle i funktion.

 

Turen går nu videre gennem Nakskov, til Kappel Stubmølle som ligger ca. 12 km. syd for Nakskov.

 

Kappel Stubmølle er opført ca. 1730 og er i dag fredet. Møllen i Kappel har stået på samme plads i næsten 300 år - er restaureret, og kan male mel.

Der har været tre faser i møllens historie. Den første fase var perioden 1730 - 1844, hvor der blev malet groft mel på den gamle måde med kun en enkelt kværn. Den næste er perioden 1844 - ca. 1880, hvor møllen blev moderniseret og udvidet med en skallekværn, der var beregnet til at tage skallerne af kornet, sådan at man kunne få pænere hvidt mel  I den sidste periode ca. 1880 - 1935 havde de moderne valsemøller sat sig på melproduktionen, og stubmøllen blev brugt til at male korn til dyrefoder.

Stubmøllen er siden 1. januar 2003 ejet af den selvejende forening "Kappel Stubmøllelaug".

I 1988-89 blev der foretaget en delvis restaurering af møllen. Her blev møllehuset, foden og vingerne sat i stand, men den indvendige køreteknik blev ikke gjort køreklar.

I 2003-04 blev restaureringen af inventaret færdiggjort, og møllen blev funktionsdygtig.

Møllelauget med formand Holger Villadsen i spidsen, har lovet at køre med møllen ved besøget, hvis vinden er med os.

 

Turen går nu tilbage mod Nakskov hvor vi skal spise frokost på restaurant Fjorden.

Restaurant Fjorden er beliggende på en høj, med en pragtfuld udsigt over Nakskov Fjord, lige ud til stranden. Spisekortet er alsidigt og lækkert og udsigten over fjorden er perfekt til lidt afslapning, efter de første to møllebesøg.

 

Turen går efter frokosten videre mod Maribo hvor vi skal følge opsætningen af stubmøllen fra Fejø på Frilandsmuseet i Maribo. Undervejs bliver der et lille fotostop ved Østofte Stubmølle fra 1641.

 

Stubmøllen fra Fejø, også kaldet Vesterby Mølle, har stået på Frilandsmuseet i Maribo siden 1926. Men placeringen på museet var meget indeklemt mellem nogle af museets øvrige bygninger. Og da man nu skulle i gang med at restaurere møllen, valgte man at flytte den ud på en mere åben plads i museet, så møllen nu kan få vind. Planen er nemlig at møllen skal male mel for museets gæster når den i løbet af sommeren er færdigrestaureret.

Vi har lavet en aftale med museet og møllebygger Michael Jensen, som står for restaureringen af møllen, om at komme forbi for at se hvor langt opsætningen er.

Et spændende og anderledes møllebesøg.

 

Herefter er der kaffe og kringle i den nærliggende restaurant "Bangs Have".

Frilandsmuseet og restaurant Bangs Have ligger begge ned til Maribo søerne, i en meget smuk natur som en afveksling til de flade strækninger, som vi også kører igennem.

 

Turen fortsætter nu mod Nykøbing og videre over på Falster, hvor stubmøllen i Stouby er næste mål.

Stouby Mølle blev opført i perioden 1750 - 1790. og er enestående af sin art, fordi det er den eneste stubmølle i Danmark, hvor 3 kværne drives af et stjernehjul. Møllen stoppede driften omkring 1931 og møllen forfaldt. I 1984 overtog Sydfalster Kommune møllen og i samarbejde med forskellige fonde blev der nu skaffet penge til at få møllen restaureret. Restaureringen blev for en stor del udført af en lokal tømmer under supervision af Frede Dahl fra Nationalmuseet. I 1986 blev arbejdet afsluttet og møllen blev forsøgsvis sat i drift. I 1987 overlod Sydfalster Kommune drift og vedligeholdelse til Stouby Møllelaug. I dag ejes møllen af Guldborgsund kommune og drives af Stouby Møllelaug. Møllen blev fredet i december 1998.

 

Efter en forhåbentlig spændende dag i selskab med en masse møllefolk fra møllelaugene på Lolland-Falster, samt natur og kulinariske oplevelser fra denne egn, går turen tilbage mod Højmølle Kro. På hjemturen tager vi lige forbi Ejegod Mølle i Nykøbing F. hvor vi laver et kort fotostop.

Møllen her har gennem nogle år gennemgået en større restaurering som nu udvendig er ved at være færdig. Ejegod mølle er opført i 1816, og møllelauget kæmper både med økonomien for at få møllen færdigrestaureret og mod de omkringliggende industribygninger som sniger sig tæt ind på møllen.