2009

Dansk Møllerforenings årsmøde 2009 blev holdt i dagene fra den 12. til den 14. juni i Odense. Søndag blev der holdt jubilæumsreception på Lumby Mølle i anledning af foreningens 125 års jubilæum.

   

Programmet så ud som nedenstående: (En beskrivelse af hele årsmødet kommer senere.)

Fredag d.12. juni

Deltagere ankommer kl. ca. 17.00 og får udleveret nøgle til værelset.

Værelserne er med eget toilet og bad. Sengelinned er inkl. i prisen.

Kl. 18.00 er der aftensmad inkl.  1 øl/vand. Vin kan købes.

Kl. 19.00 stilles kaffen frem, og der er alm. social samvær. Der vises også gamle og nye møllefilm.

Kl. 19.30 afholder bestyrelsen møde i mødelokalet.

 

Lørdag d. 12. juni

Morgenmad mellem kl. 8.00 og  9.00

 

Generalforsamlingen i stort mødelokale fra kl. 9.30 til ca. 11.30.

 

Dagsorden :

  • 1. Valg af dirigent
  • 2. Formandens beretning.
  • 3. Fremlæggelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent.
  • 4. A)Valg til bestyrelsen.

På valg er : Jens Søndergaard, Søren Hansen, og Peter Sten Johansen.

            B)Valg af Suppleanter.

                      På valg er : Susanne Jervelund og Niels Christoffersen.

  • 5. Valg af revisorer.

På valg er : Otto Rasmussen og Lars M. Rasmussen

  • 6. Behandling af indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 10 dage forinden.

  • 7. Eventuelt.

 

Frokost kl. 12.00 - 13.00 inkl. 1 øl/vand

Mølletur i det Fynske inkl. jubilæumsreception?. Bussen kører kl. 13.00 præcis !

Vi er hjemme igen ca. kl. 18.00.

Kl. 19.30 serveres der festmenu inkl. ½ fl. vin pr. pers.  Øl/vand kan købes.

Efterfølgende serveres der kaffe og kage.

 

Søndag d. 13. juni

Morgenmad mellem kl. 8.00 - 9.00

Værelserne forlades inden kl. 10.00.

Herefter køres der i samlet flok til jubilæumsreception på Lumby Mølle.

 

Er der spørgsmål eller kommentarer til programmet kan man henvende sig til Søren H. Hansen på tlf. 65955847. (Bedst efter kl. 18.00)

 

P.S. Ret til ændringer i programmet forbeholdes !